Seznam příjmení

V mé databázi se vyskytují příjmení uvedená dole v abecedním pořádku.

V závorce uvádím počet osob daného příjmení (nežijících i žijících)

Pokud se jméno převážně vztahuje k jínému území, než k ČR, uvádím název státu šikmým písmem (italikou)

Pro tučně uvedená příjmení mám hlubší znalosti, zpravidla více generací nebo osobní příběhy

 • Belancek - Maďarsko (2)
 • Bidrman, Bidrmanová (2)
 • Brajenovic  - Bosna a Hercegovina (4)
 • Buchman, Buchmanová - Slovensko (3)
 • Bulín, Bulínová (18)
 • Čapková (1)
 • Čmedla, Čmedlová (4)
 • Doležal, Doležalová (5)
 • Dovola, Dovolová (2)
 • Ečer, Ečerová (2)
 • Eder, Ederová (5)
 • Feldsman, Feldsmanová (2)
 • Fendrštát, Fendrštátová (3)
 • Frint, Frintová (5)
 • Greif, Greifová - Slovensko (3)
 • Hanková - Slovensko (1)
 • Hanuš (1)
 • Helcl, Helclová (3)
 • Hodek, Hodková (2)
 • Horáček, Horáčková (2)
 • Horvat(ová) - Slovinsko (1)
 • Hořánek, Hořánková (30) 
 • Chaloupka, Chaloupková (7)
 • Cholodecki, Cholodecka - Polsko (3) 
 • Javanský, Javanská (5)
 • Jindra, Jindrová (2)
 • Jiránek (1)
 • Kesterčanek(ová) - Srbsko (1)
 • Koreček, Korečková (2)
 • Kornecki (Polsko), Kornecký, Kornecká (4) 
 • Kořista (1)
 • Kotalíková (1)
 • Kotraba, Kotrabová (40)
 • Kreml, Kremlová (2)
 • Kuchař, Kuchařová (2)
 • Kukal (1)
 • Kypta, Kyptová (2)
 • Leibl, Laiblová (3)
 • Mihr (1)
 • Moravec, Moravcová (33)
 • Nečas (2)
 • Němeček, Němečková (2)
 • Neumann, Neumannová (3)
 • Novák, Nováková (10)
 • Pěnkava, Pěnkavová (2)
 • Pokorný (3)
 • Procházka, Procházková (2)
 • Reichert, Reichertová (4)
 • Roleček, Rolečková (6)
 • Rusinák, Rusináková (2)
 • Svoboda (7)
 • Šmutzerová (1)
 • Šťastný, Šťastná (2)
 • Švenka, Švenková, Schwenk(a), Schwenková (87)
 • Swenka (=Švenka, Švenková) - USA (27)
 • Trejtnar, Trejtnarová (3)
 • Turek, Turková (2)
 • Tyle, Tille, Tylová, Tilleová (41)
 • Yates - UK (4)