Poděkování

Databáze předků rodů Švenkových a Tylových počala vznikat v roce 2006 a od té doby mi studium informací o předcích přineslo mnoho potěšení.

Databáze by nevznikla bez pomoci profesionálů, kteří v jejích počátcích, to je předtím, než byla většina matrik zpřístupněna na internetu, prostudovali matriky v archivech a zpracovali základní informace. Zejména jsem vděčný genealogům panu Františku Ptáčkovi z Ústí nad Orlicí, paní Marcele Fremrové z Plzně a pracovníkům archivů v Praze a Litoměřicích.

Rady a informace mi poskytla i řada amatérů; ostýchám se jmenovat, abych někoho neopomněl a tak jen jako příklad uvádím pana Martina Pecha z Ústí nad Labem.

S nevšední ochotou jsem se setkával i u matrikářek (s matrikářem jsem se nesetkal :-) ), a opět jen jako příklad uvádím laskavou paní Hanu Kozojedovou z Opařan.

Jako posledního, ale přitom jednoho z nejdůležitějších uvádím ing. Martina "Nethara" Doležala. Bez jeho programu Ancestry, který nezištně a bezplatně dlouhá léta šíří a vyvíjí, by se mi nepodařilo udržovat databázi předků v přehledné formě.

Omlouvám se všem ostatním, kteří mi pomáhali a které jsem výše nejmenoval.

J. Šv.