Václav Moravec (1853 - 1906)

Václav Moravec se narodil 4.8.1853 ve Smečně a zemřel 24.11.1906 v Plzni

Václavův otec Josef Jan Moravec byl řeznickým mistrem v Muncifaji (dnešním Smečně). Měl sice pět dětí, jeden syn mu ale zemřel ve 23 letech, další dva se nedožili ani dvou let. Dcera se provdala za učitele ve Smečně a o jejím dalším osudu nevíme. Jediný ze synů – Václav se tedy dožil takového věku, aby mohl prokázat svoje nadání a moudrý otec mu to také umožnil; nejspíš ho nenutil, aby převzal jeho řeznickou živnost. Smečno je malé město a student Václav musel za vzděláním z domova. Při sčítání lidu 1869 je uváděn jako student na reálce v Praze. Po maturitě se jistě dovedl uplatnit, protože jeho kariéra u dráhy byla úspěšná. Jeho titul „Ing.“ na náhrobním kameni nejspíš nelze brát z dnešního pohledu doslova, ale středoškolské vzdělání bylo jistě v 19. století výborný začátek kariéry. Němčina byla jistě jeho druhý jazyk, ale i když se v některých dokumentech objevuje jeho křestní jméno jako Wenzel, byl určitě Čech.

V roce 1882 si Václav bere Valentinu Korneckou, dceru hraběcího úředníka ze Smečna. Václavovi bylo 28 let (nevěstě 25) a byl už solidně zajištěn jako úředník dráhy Duchcovsko-Podmokelské v Teplicích. U dráhy jistě nebyl nováček, protože na svatbě mu svědčil drážní kolega. V manželství se narodilo osm dětí, z toho pět synů a tři dcery. Rodina se musela za zaměstnáním stěhovat a tak se syn Josef narodil 1884 v Praze, a v roce 1897 se v Českém Krumlově narodí čtyřiačtyřicetiletému inženýru-adjunktovi nejmladší dítě – po mamince Valentina. Sám Václav zemřel v Plzni, ještě v aktivní službě u dráhy.

Václav byl určitě inteligentní, vzdělaný odborník a uměl se v životě ohánět. O vzdělání svých dětí se postaral a jistě pomohl i k tomu, aby se některé z nich uchytily u dráhy. Když v roce 1929 zemřela jeho manželka Valentina, uvádějí děti na parte tyto tituly nebo postavení: Ludmila Moravcová, úřednice st. drah v.v., Josef Moravec, majitel revizní kanceláře (až do dvacátých let pracoval také u dráhy), Jan Moravec, technický úředník, Ing. Ludvík Moravec, Václav Moravec, soudní asistent, Valentina Moravcová, úřednice stát. drah.

Prostředky na to, aby jeho děti v životě uspěly, jistě měl. Nebyl z chudé rodiny a navíc Almanach rakouských státních drah za rok 1906 ho uvádí v hodnosti inspektora, kterému příslušel plat 4800 – 5600 Korun ročně. Odpovídá-li tehdejší koruna dnešní asi stokoruně (viz knihu Jak žil Žižkov před sto lety), příjem to jistě nebyl malý a navíc byl stálý.

Václav zemřel v roce 1906, když mu bylo něco málo přes 53 let, na srdeční selhání. Zůstali po něm potomci (pravnoučata a pra-pravnoučata) a dvě fotografie. Je na nich hezký vousatý muž v nejlepších letech, s optimistickým pohledem vzhůru.

Na starém hřbitově ve Smečně stál ještě v roce 2011 pomník s  nápisem:

Ing. Václav Moravec, vrchní staveb. komis. c.k. st. drah

+5.XI. 1906 v stáří 53 let

Nápis pomalu mizí a za několik let nebude čitelný vůbec...