Nej ...

Nejstarší záznam souvislé řady předků

  • 1651 - Soupis poddaných podle víry, obcí Javornice a Hláska (Martin, Jan, Adam a Hendryk Svenka)

Nejstarší isolovaný záznam:

Nejvyššího věku dosáhli:

  • z mužů ing. Jan Moravec (narozen 1918 v Kakanji, Bosna-Hercegovina, zemřel 2006 v Piešťanech, Slovensko)
  • z žen Marie Brajenovic, rozená Balancek, (narozená 1861 v Pešti, Maďarsko, zemřela 1954 v ???)

Nejmladší z žijících:

  • z chlapců Michal Valko (narozen v září 2013) 
  • z děvčat Kristina Greifová (narozena 6. 8. 2012 v Bratislavě)

Nejdelší manželství:

  • Manželství ing. Jana Moravce (1918 - 2006) a Mileny Moravcové, roz. Tiché (1920 - 20012) trvalo 62 let, 8 měsíců a 6 dní

Nejvíce dětí měli:

  • František Tille a Františka Tilleová měli celkem 14 dětí: