Otto Kuchař (1905 - 1988)

Otto Kuchař (*22. 6. 1905 v Náchodě, +1988 v Praze)

Otto Kuchař se do rodiny Švenků přiženil, vzal si Adolfovu sestru Růženu. Otto a Růžena neměli děti a žádné písemné památky se po nich nezachovaly, jen trochu vzpomínek těch, kteří je pamatují. A tak odešel hodný člověk, o kterém už nikdo mnoho neví. Jak to bývá, nikoho nenapadlo se ho vyptat, dokud ještě byl čas.

Zázrak se stal, když se na scéně objevil zkušený, obětavý a laskavý archivář - šéf náchodského archivu dr. Čáp. Ten dokázal nemožné - z archivů vydoloval, prakticky bez vstupních informací, celý příběh dětství. Ottův osud byl podobný mnoha jiným, ve kterých otec rodiny musel narukovat do války a často se z ní nevrátil. Dále je text uveden tak, jak byl sepsán, jen se zkrácením (údajů zjistil pan Čáp mnohem víc):

Pane Švenko,

Protože jsem nebyl úspěšný v Novém Městě n. Met., kde jsem z této doby (1900 - 1930) nenašel ani jedno příjmení Kuchař, letmo jsem zkusil nedaleké (cca 10 km vzdálené) sousední město Náchod. A byl jsem (alespoň doufám) docela úspěšný.

Nejdříve jsem našel záznam v knize domovského prava města Náchoda pod písmenem K, a sice:Josef Kuchař, roz. 1874, z Opočna, ženatý, zlatnický pomocník, manželka Antonie, rodem Hejzlarová, nar. 1877 v Náchodě, dítko: Otto, nar. 22. 6. 1905 v Náchodě.

Uvedený záznam v náchodské knize pokračuje dalšími dodatky, psanými již obyčejnou tužkou. Z nich vyplývá, že jmenovaný otec Josef Kuchař byl od r. 1915 nezvěstný (zřejmě padl ve válce) a v r. 1925 byl prohlášen za mrtvého.

Dále matriční záznam o narození uvedeného syna:

Otto Antonín Kuchař se narodil dne 22. 6. 1905 v Náchodě čp. 159, katolík, pokřtěn byl 3. 7. 1905

Otec: Josef Kuchař, narozen 23. 8. 1874 Náchod, zlatnický pomocník, bytem Náchod čp. 159, syn Františka Kuchaře, obuvníka v Náchodě čp. 98, a matky Matyldy, dcery Anny ovdovělé Nejtrový, rodem Jana Pospíšila, Jana Pospíšila, souseda a kožešníka v Náchodě.

Matka: Antonie Hejzlarová, dcera + Antonína Hejzlara, krupaře v Náchodě čp. 159, a matky + Josefy, rodem Václava Rouska, chalupníka na Lipí čp. 10, narozená v Náchodě čp. 71 dne 17. 3. 1877. Sňatek rodičů byl 8. 11. 1900 v Náchodě. Za kmotry byli: J. Kudelka ml., zlatník v Náchodě čp. 140, a Antonín Hejzlar, číšník, Náchod čp. 159

Otto Kuchař chodil do obecné a měšťanské školy chlapecké v Náchodě. Nastoupil v září 1911 a ukončil své studium (pět tříd obecní a tři třídy měšťanky) ve školním roce 1918/1919, kdy mu bylo vydáno frekventační vysvědčení.  Byla však válka a jeho otec narukoval. Tady bylo nutno pro další pátrání použít soudní spisy. Podle pozůstalostního rejstříku Okresního soudu v Náchodě zemřela Antonie Kuchařová, majitelkatrafiky v Náchodě, dne 11. 8. 1921. Její pozůstalost byla proto předána do poručenského řízení, protože Otto byl dosud nezletilý, ale příslušný spis zn. P26/22 se však nedochoval. Následně dne 17. 5. 1925 se dostavil k Okresnímu soudu v Náchodě pan Antonín Hejzlar, hostinský v Krčíně, zřejmě bratr zemřelé matky, jenž z moci úřední předal nezletilému Otto Kuchařovi naspořenou částku 2 934 Kč. Otec Josef Kuchař, který narukoval na frontu, na italské bojiště k 11. střeleckému pluku, byl stále nezvěstný, a proto byl Krajským soudem v Hradci králové dne 25. 5. 1925 prohlášen za mrtva (podle zákona 252/21 Sb). Takže Otto Kuchař zřejmě po smrti své matky se přestěhoval za poručníkem do Krčína (sousední obec, dnes součást Nového Města n. Met.) a v r. 1925 se asi vydal "do světa". A tím tento jeho příběh ke zdejšímu
regionu končí.

Jen ještě dodám, že když Otto chodil do měšťanky, byl katolík, míval známky spíše průměrné, jedničky jen z tělocviku a zpěvu, a také se učil hře na housle. V době sčítání lidu 15. a 16. 2. 1921 byl evidován na Pražské čp. 159 spolu s matkou jako vdovou. Ta měla na Komenského ul. trafiku s doutníky. Samotný Otto co student navštěvoval Odbornou tkalcovskou školu v Náchodě. Jak jsem zjistil ze školního výkazu této školy pro školní rok 1920/1921, tak chodil do
druhého ročníku technologického oddělení. Ještě byl katolík. Známky měl rovněž průměrné, praxi konal u fy H. Hitschmann, mechanická tkalcovna v Náchodě,
a u fy Akciová společnost textilních závodů (asi bývalý Mautner) v Náchodě, celkem čtyři měsíce. K 28. 6. 1921 obdržel vysvědčení na odchodnou.

S pozdravem Jaroslav Čáp, SOkA Náchod  

Jaké bylo Ottovo další mládí nebo kdy a kde se oženil, už se asi nedozvíme. Pouze víme, že se živil jako sklenář a že většinu života prožil s manželkou Růženou skromně v libeňském činžáku, v bytě bez koupelny a s výhledem na železniční trať. Hned, jak končila zima, trávili proto Kuchařovi většinu času na zahrádce - nejprve v Libni, později poblíž Poděbrad. Když libeňský dům musel ustoupit stavbě metra, přestěhovali se sice do domu s ústředním topením, ale šťastni v něm už nebyli - vzpomínali na bývalou periferii, která se mezitím změnila.